Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ


                     Ωραιόκαστρο   14/05/2013
                                                                                                                             Αρ. Πρωτ.    ..........
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Το Δ.Σ. του Δ. Α. Σ. Ωραιοκάστρου , προσκαλεί τα ταμειακά τακτοποιημένα   μέλη  του   συλλόγου   σε    ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ,         την    09-06-2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στην αίθουσα του Κονταξοπούλειου.
         Σε περίπτωση μη απαρτίας ( 50% + 1 ) η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα ( 09-06-2013 ) και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

  
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Εκλογή Προέδρου και Γραμματείας της Γενικής Συνέλευσης.
2.      Λογοδοσία του απελθόντος Δ.Σ. (διοικητικός και οικονομικός  απολογισμός)
3.      Ανάγνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4.      Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
5.  Λήψη απόφασης για την εισήγηση του Δ.Σ. , για διαγραφή μελών που δεν είναι οικονομικά    τακτοποιημένα για διάστημα άνω των δύο ( 2 ) ημερολογιακών ετών και αυτών που βλάπτουν τα συμφέροντα του συλλόγου.
6.      Επίτιμα μέλη: κ. Φωτιάδης Σταύρος και τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου
7.      Γενική τροποποίηση καταστατικού και ιδίως Άρθρο 1 παρ.1, Άρθρο 12 Α. παρ.1, Άρθρο 2 παρ. 1
8.      Αναπροσαρμογή ετήσιας συνδρομής μελών
9.      Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής  τρία (3) άτομα.
10.   Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρωματικών μελών και μελών εξελεγκτικής επιτροπής.


         Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη που δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά, μπορούν να το πράξουν μέχρι 5 Ιουνίου 2013. Στην ίδια προθεσμία, 5 Ιουνίου 2013,  θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι υποψηφιότητες για μέλη του Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, οι δικαιούμενοι προς τούτο.Με αθλητικούς χαιρετισμούς.
Το Δ.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΜΠΑΤΟΣ   Π. ΑΣΤΕΡΙΟΣ                                    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου