Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Δ.Ω. :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2014-2015


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ    ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ   2014-2015
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
14 : 00 - 15 : 30                   CLUB 14 : 00 - 15 : 30                   ΔΑΣΩ 14 : 00 - 15 : 00                   CLUB 14 : 00 - 15 : 30                   ΔΑΣΩ 14 : 00 - 15 : 00                   CLUB 09 : 00 -12 : 00                ΔΑΣΩ 09 : 00 - 12 : 00   ΚΕΡΑΥΝΟΣ
15 : 30 - 18 : 30                   ΚΕΡΑΥΝΟΣ 15 : 30 - 16 : 30                   ΔΑΣΩ 15 : 00 - 18 : 30                   ΔΑΣΩ 15 : 30 - 17 : 30                   ΚΕΡΑΥΝΟΣ 15 : 00 - 17 : 00                   ΚΕΡΑΥΝΟΣ 12 : 00 - 15 : 00   ΚΕΡΑΥΝΟΣ 12 : 00 - 15 : 00               ΔΑΣΩ
16 : 30 - 17 : 30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 17 : 00 - 20 : 00                   ΔΑΣΩ 15 : 00 - 18 : 30  ΑΓΩΝΑΣ   ΒΟΛΕΪ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ         ΔΑΣΩ-ΚΕΡΑΥΝΟΥ 15 : 00 - 16 : 30  ΑΓΩΝΑΣ   ΜΠΑΣΚΕΤ   ΠΑΙΔΩΝ                  ΔΑΣΩ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ
17 : 30 - 18 : 30 ΔΑΣΩ
18 : 30 - 21 : 30                   ΔΑΣΩ 18 : 30 - 21 : 30                       ΔΑΣΩ 18 : 30 - 21 : 30                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ 17 : 30 - 20 : 30                       ΔΑΣΩ 20 : 00 - 21 : 30                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ 18 : 30 - 20 : 30  ΒΟΛΕΪ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  Α2         ΔΑΣΩ 16 : 30 - 17 : 30 ΜΠΑΣΚΕΤ   ΔΑΣΩ  ΚΕΡΑΥΝΟΣ
21 : 30 - 23 : 00                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ 21 : 30 - 23 : 00                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ 21 : 30 - 23 : 00                       ΔΑΣΩ 20 : 30 - 23 : 00                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ 21 : 30 - 23 : 30       ΑΓΩΝΑΣ                  ΜΠΑΣΚΕΤ    ΑΝΔΡΩΝ                  ΔΑΣΩ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ 20 : 30 - 22 : 00  ΑΓΩΝΑΣ  ΜΠΑΣΚΕΤ   ΕΦΗΒΩΝ                  ΔΑΣΩ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ 18 : 00 - 20 : 00  ΑΓΩΝΑΣ          ΒΟΛΕΪ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ                    ΚΕΡΑΥΝΟΥ  
20 : 00 - 22 : 00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ           Όταν δεν γίνεται αγώνας βόλευ         18 : 00 - 22 : 00    ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ   2014-2015
ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
8:30-9:30 1   καινούργια ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ CLUB
2   πράσινη ΚΕΡΑΥΝΟΣ CLUB ΚΕΡΑΥΝΟΣ CLUB ΚΕΡΑΥΝΟΣ
3   ξύλινη CLUB ΔΑΣΩ CLUB ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ
9:30-10:30 1   καινούργια ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
2   πράσινη ΚΕΡΑΥΝΟΣ CLUB ΚΕΡΑΥΝΟΣ CLUB CLUB
3   ξύλινη ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ
10:30-11:30 1   καινούργια CLUB CLUB CLUB CLUB CLUB
2   πράσινη CLUB ΚΕΡΑΥΝΟΣ CLUB ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
3   ξύλινη ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ
11:30-12:30 1   καινούργια
2   πράσινη CLUB
3   ξύλινη CLUB ΔΑΣΩ CLUB ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ
16:00-17:00 1   καινούργια ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ CLUB ΔΑΣΩ
2   πράσινη ΚΕΡΑΥΝΟΣ CLUB ΚΕΡΑΥΝΟΣ CLUB CLUB
3   ξύλινη ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
17:00-18:00 1   καινούργια ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ
2   πράσινη CLUB ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ CLUB ΚΕΡΑΥΝΟΣ
3   ξύλινη ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΚΡΗΤΙΚΟΙ
18:00-19:00 1   καινούργια ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ CLUB ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ
2   πράσινη ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ
3   ξύλινη ΕΠΩΦ ΔΑΣΩ ΕΠΩΦ ΔΑΣΩ ΕΠΩΦ ΚΡΗΤΙΚΟΙ
19:00-20:00 1   καινούργια ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ
2   πράσινη CLUB ΔΑΣΩ CLUB ΔΑΣΩ CLUB
3   ξύλινη ΕΠΩΦ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΩΦ ΕΠΩΦ ΕΠΩΦ ΚΡΗΤΙΚΟΙ
20:00-21:00 1   καινούργια ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ
2   πράσινη ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
3   ξύλινη ΕΠΩΦ ΔΑΣΩ ΕΠΩΦ ΕΠΩΦ ΕΠΩΦ ΚΡΗΤΙΚΟΙ
21:00-22:00 1   καινούργια ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
2   πράσινη ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
3   ξύλινη ΕΠΩΦ ΔΑΣΩ ΕΠΩΦ ΕΠΩΦ ΕΠΩΦ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΓΗΠΕΔΩΝ   ΤΕΝΝΙΣ   2014-2015
ΓΗΠΕΔΟ  1
ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
16:00-20:00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
20:00-21:00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
21:00-22-30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΓΗΠΕ
ΔΟ  2
ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
15:00-18:00 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
18:00-19:00 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
19:00-21:00 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
21:00-22-30 ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ  3
ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
15:00-16:00 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
16:00-21:00 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
21:00-22-30 ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΝΈΟ   ΓΗΠΕΔΟ  4
ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
15:00-16:00 ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ 9:00-13:00 ΔΑΣΩ 9:00-13:00 ΔΑΣΩ
16:00-21:00 ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
21:00-22-30 ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΓΗΠΕΔΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ   2014-2015
ΓΗΠΕΔΟ   ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ     5 Χ 5
ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00-12:00 Χ Χ Χ Χ Χ ΑΓΩΝΕΣ
12:00-14:00 Χ Χ Χ Χ Χ ΑΓΩΝΕΣ
15:00-16:00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
16:00-17:00 ΑΕΩ ΑΕΩ ΑΕΩ
17:00-18:00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
18:00-19:15 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ
19:15-20:30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ ΔΑΣΩ
20:00-21:30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ   ΠΛΑΣΤΙΚΟ   9 Χ 9
ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00-12:00 Χ Χ Χ Χ Χ ΑΓΩΝΕΣ
12:00-14:00 Χ Χ Χ Χ Χ ΑΓΩΝΕΣ
15:00-16:00 ΑΕΩ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕΩ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕΩ
16:00-17:00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ   ΚΕΡΑΥΝΟΣ   ΚΕΡΑΥΝΟΣ 
17:00-18:00 ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ   ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ   ΔΑΣΩ
18:00-19:30 ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΕΩ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΕΩ ΔΑΣΩ             ΑΕΩ
20:00-21:30 ΑΙΣΧΥΛΟΣ  ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ
NEO   ΓΗΠΕΔΟ   ΠΛΑΣΤΙΚΟ   11 Χ 11
ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00-12:00 Χ Χ Χ Χ Χ ΑΓΩΝΕΣ
12:00-14:00 Χ Χ Χ Χ Χ ΑΓΩΝΕΣ
15:00-16:30 ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΕΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΕΩ
16:30-18:00 ΔΑΣΩ  ΔΑΣΩ  ΚΕΡΑΥΝΟΣ   ΔΑΣΩ  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  
18:00-19:30 ΔΑΣΩ  ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ  ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΔΑΣΩ 
19:30-21:00 ΔΑΣΩ ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΝΔΡΙΚΟ ΔΑΣΩ ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΝΔΡΙΚΟ ΔΑΣΩ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟ    
     

1 σχόλιο:

 1. Καλημέρα.
  Επιλέξτε το δάνειο σας σε απευθείας σύνδεση.
  Επωφεληθείτε από μια ελκυστική και προσιτή λύση για το έργο σας με την καλύτερη διαπραγματευτική πιστωτική ισοτιμία.
  E-mail: v.zacharias87@gmail.com
  Web: http://secukredit.com/demande-de-pret/

  ΑπάντησηΔιαγραφή